Ceník výkonů

platný od 1.1.2024

Očkovací výkon nehrazený zdravotní pojišťovnou                                                             200 Kč

Piercing 2 ušních lalůčků i s cenou za 2 náušnice                                                              600 Kč

Posudek k řízení motorových vozidel                                                                                   300 Kč

  • ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                                    500 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti pro: MŠ, letní tábor, školy, lyžařský výcvik, školní praxi, brigádu a jiné                                                                                                                            200 Kč

Posudek k přihlášce ke studiu na školy                                                                                200 Kč

Posudek způsobilosti ke sportu                                                                                                  0 Kč

Preventivní vyš. zraku očním přístrojem Plusoptix od 3 let věku                                   300 Kč

Výpis pro závodního lékaře a jiné instituce                                                                         200 Kč

Kopie zdravotnické dokumentace na žádost pacienta či rodičů                  15 Kč za každý list